Videa z představení

Válka v Tróji (Troyan war)


Zápas s Kyklopem (Fighting Cyclop)


Setkání s Telemachem (Odysseus Meeting Telemachos)


Pénelopé


Sirény (The Sirens)

Comments