On-line přenos

Vážení diváci. 

Pro ty z Vás, kteří to máte do Přerova daleko, jsme připravili on-line vysílání vybraných představení. 

MOK: POProstuFILM






Název mikroprojektu: Dostavníčko s Divadlem – mezinárodní festival ochotnického divadla
Registrační číslo MONIT: CZ.3.22/3.3.07/13.04050
Prioritní osa: 22.3 Podpora spolupráce místních společenství


Záznamy představení: